LauXanh.US dù sao thì cũng đã quen nhau được cần ấy thời gian. Đã tới lúc cần chứng mình bản lĩnh của một thằng đàn ông ham muốn.